Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчально-методичну, лікувально-консультативну та наукову роботу. Кафедра проводить навчання студентів 4, 5, 6 курсів медичного факультету з наступних дисциплін:

  • Внутрішня медицина;
  • Професійні хвороби;
  • Радіаційна медицина;
  • Клінічна імунологія та алергологія.

Для студентів 2, 3, 4 курсів стоматологічного факультету з «Пропедевтики внутрішньої медицини» та «Внутрішньої медицини».

На кафедрі проходять навчання лікарі на передатестаційних циклах, циклах спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення за спеціальністю  «Терапія», «Кардіологія», «Функціональна діагностика», «Гастроентерологія», «Ендокринологія», «Клінічна імунологія та алергологія», «Актуальні питання кардіології», «Актуальні питання терапії», а також лікарі-інтерни I і II року навчання на циклах «Радіаційна медицина», «Клінічна імунологія та алергологія» і «Невідкладна ендокринологія».

Кафедра бере участь в підготовці клінічних ординаторів, магістрів та аспірантів.
Педагогічний процес ведеться згідно з затвердженими МОЗ України типовими навчальними планами та програмами. Кафедра у повному обсязі забезпечена методичними вказівками та рекомендаціями для студентів, лікарів та викладачів. В навчальному процесі використовуються сучасні тренажери, медичне обладнання та комп’ютерні засоби.

Лікувально-консультативна робота здійснюється висококваліфікованими фахівцями – докторами і кандидатами медичних наук, лікарями вищої та першої категорії.
Навчальна та лікувальна робота проводиться на клінічних базах м. Краматорськ та м. Дружківка.

Науковий напрямок кафедри полягає в розробці та впровадженні сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології внутрішніх хвороб, а саме серцево-судинної, ревматологічної, ендокринної, алергічних захворювань, патології шлунково-кишкового тракту та проблем, пов’язаних з порушеннями імунітету.

На кафедрі організовуються і проводяться науково-практичні конференції та працює студентське наукове товариство.