Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини №2 (2015-2020 рр..)

Кафедра внутрішньої медицини №2 з 2015 року є спадкоємицею славетної історії кафедр терапевтичного профілю ДНМУ, а саме:

  • внутрішньої медицини №2;
  • внутрішньої медицини №1;
  • внутрішньої медицини ім. А.Я. Губергріца;
  • кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини;
  • кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини;
  • кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології;
  • кафедри професійних хвороб та радіаційної медицини.

Основа діяльності кафедри на даний час полягає в розробці та впровадженні сучасних методів діагностики, лікування та профілактики коморбідності внутрішніх хвороб: серцево-судинної, ендокринної систем, ревматологічних і алергічних захворювань, а також патології органів дихання і шлунково-кишкового тракту та проблем, пов’язаних з порушеннями імунітету.

Навчально-освітній процес охоплює студентів старших курсів медичного та стоматологічного факультетів з дисциплін: «Внутрішня медицина», «Клінічна імунологія та алергологія», «Професійні хвороби, в тому числі радіаційна медицина», та лікарів курсантів за спеціальністю «Терапія», «Кардіологія», «Функціональна діагностика», «Гастроентерологія», «Ендокринологія», «Клінічна імунологія та алергологія».

Висококваліфікована лікувально-консультативна робота представлена багатопрофільною клінічною діяльністю кафедри. З 2015 року кафедру внутрішньої медицини №2 очолює професор, доктор медичних наук Такташов Г.С. За останні 5 років професорсько-викладацький склад був представлений 4 докторами медичних наук – з них 3 професори; 4 доцентами, а також асистентами, кандидатами медичних наук.

За цей період проведено активну науково-педагогічну та лікувальну діяльність, що відображена в захистах докторських і кандидатських дисертацій, підготовці клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та здобувачів, публікаціях і виданнях, наукових форумах.